Ontwikkeling Logistieke Organisatie

Soms kan uw logistieke organisatie hulp gebruiken om verder professioneel te ontwikkelen. Voor het bepalen van focus en richting en het geven van nieuwe impulsen aan uw logistieke organisatie kan Nomuda Logistiek Advies, als onafhankelijke derde, u wellicht helpen. Indien u advies zou willen hebben over één van onderstaande zaken kunt u ons altijd bellen!

 • Visie over de logistieke organisatie.
 • Ontwikkeling van de logistieke organisatie.
 • Rationalisatie van de goederenstroom.
 • Logistieke organisatie aanpassingen bij veranderingen in klantenbestand, orderaanbod en/of verandering van type goederen.
 • Structureren van de (logistieke of productie) organisatie/synchroniseren van de verschillende activiteiten
 • Vertaling van de bedrijfsstrategie naar een praktische invulling op de werkvloer.
 • Medewerkers, chefs, managers d.m.v. coaching en sturing op weg helpen naar “Lean” logistiek.
 • Sparringspartner voor directie of management.
 • Logistieke investeringen.
 • Klankbord voor de (logistieke) organisatie/leiding/manager.
 • Project begeleiding
 • Second opinion
 • Professionalisering personeel (bv naar zelfsturende teams)
 • Voorraad beheer/ assortiments beleid
 • Focus op procesverbetering
 • Etc.