Werkwijze Nomuda Logistiek Advies

Het plan van aanpak wordt natuurlijk samen met de opdrachtgever samengesteld en kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het PVA kan er als volgt uitzien:

 1. Kennismakingsgesprek waarbij de globale probleemstelling besproken wordt.
 2. Nomuda Logistiek Advies geeft in het kort de probleemstelling schriftelijk weer en maakt  een globaal plan van aanpak, een ureninschatting en een eerste kostenindicatie.
 3. Na eventuele goedkeuring van de opdrachtgever wordt er gezamenlijk een definitief plan van aanpak en een tijdsplanning gemaakt. Hierbij wordt een scherpe reële offerte opgegeven.
 4. Onderzoek (probleemanalyse, desk research, interviews, waarneming etc.)*
  • Desk research (d.m.v. aanwezige informatie zoals: maand- week overzichten, productiecijfers, KPI’s , etc.)
  • Interviews (met de verantwoordelijke mensen en eventuele chefs/managers van andere disciplines)
  • Waarnemingen (met de verantwoordelijke mensen het proces volgen)
  • Probleemanalyse (afhankelijk van de aard van het probleem m.b.v. gerichte onderzoeksmethode eventuele knelpunten analyseren)
 5. Opstellen rapport (bevindingen, oorzaken analyse,  aanbevelingen/conclusies, etc.)
 6. Bespreken rapport met opdrachtgever.