Logistieke Kostenreductie?

Wilt u uw logistieke kosten beperken, zonder dat uw servicegraad naar beneden gaat? Natuurlijk moet u aan alle zaken denken die in de site van Nomuda Logistiek Advies zijn genoemd. Wilt u hulp om een duidelijke priorisering en plan van aanpak te maken neem dan contact met ons op

  • Verlaging van de voorraad, zonder verlies van servicegraad
  • Verlaging productiekosten
  • Verlaging van de orderkosten
  • Verlaging van de herstelkosten door verhoging van de kwaliteit van de goederenstroom
  • Verlaging operationele kosten
  • Verlaging administratieve kosten
  • Vermindering retourstroom
  • Etc.

Uiteindelijk verlaging van de interne kosten, minder management aandacht en verbetering van de klant tevredenheid en servicegraad.