Voldoet uw magazijninrichting nog?

Als de situatie in de loop van de tijd is veranderd kan het zijn dat de huidige inrichting van uw magazijn niet meer aansluit bij de dagelijkse behoefte en niet optimaal is om de orders te verwerken of uw goederen op te slaan. Misschien wilt u samen met een onafhankelijke derde bekijken welke passende mogelijkheden er voor u zijn om een verbetering te realiseren. Nomuda Logistiek Advies kan u bijvoorbeeld helpen met onderstaande zaken.

 • Analyse knelpunten (de werkelijke oorzaken).
 • Vast stellen van de te nemen maatregelen.
 • Opzetten kosten-/batenanalyse
 • Stappenplan om de maatregelen om te zetten naar concrete acties.
 • Vaststellen over nut en noodzaak van een eventuele uitbreiding van interne of externe magazijnruimte.
 • Voorraadbeheer en assortimentsbeheer.
 • Magazijnindeling.
 • Inrichting magazijn laten aansluiten op de orderstroom.
 • Ontwikkelen en invoeren nieuwe opslagmethodieken.
 • Magazijnautomatisering, magazijnmechanisering.
 • Barcodering of RFID.
 • Herinrichting logistieke ruimtes.
 • Etc.