Weet u hoe uw logistieke organisatie echt presteert?

Ideaal voor kleine- en middelgrote (MKB) bedrijven. Laat een logistieke quick-scan door een logistiek expert uitvoeren om vast te stellen waar in uw organisatie verbeteringspotentieel aanwezig is.

Relatief kleine aanpassingen kunnen grote kwalitatieve- en kostenverbeteringen tot gevolg hebben.
De logistieke quick-scanneemt enkele dagen in beslag (afhankelijk van de complexiteit van de organisatie) en bestaat uit interviews, deskresearch en natuurlijk persoonlijke waarneming/observatie.

Na verwerking van de gegevens ontvangt u een praktisch rapport met daarin de bevindingen. Daarnaast worden per waarneming de werkelijke oorzaken en (enkele) aanbevelingen gegeven.

Geen rapport met veel ingewikkelde theorieën, maar een praktisch rapport waarmee u en uw mensen direct eventuele veranderingen in beweging kunt zetten. Indien u dat wenst kan Nomuda Logistiek Advies u ook bij de vervolg stappen helpen.